Data Protection

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále také jen „GDPR“) si Vás v návaznosti na předchozí obchodní spolupráci či Vaší komunikaci s obchodním zástupcem ohledně budoucí či další obchodní spolupráce dovolujeme informovat, že naše společnost FG, s.r.o., IČO: 47916982, se sídlem Čejkovice 948, 696 15 Čejkovice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10440 o Vás v současné době můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailovou adresu
 • Pracovní pozici či jinou formu zařazení u Vašeho zaměstnavatele
 • IČ, DIČ či identifikaci obchodní společnosti, za kterou jednáte či u které jste zaměstnán

Tyto osobní údaje jste naší společnosti poskytl/poskytla:

 • k uzavření či k jednání o uzavření smlouvy o dodávkách zboží a služeb naší společností
 • ​​​​​​pro možnost rychlejšího kontaktování se záležitostmi týkajícími se smluvního vztahu s naší společností
 • pro sdělování nabídek k účasti na odborných školeních a na seminářích pořádaných naší společností či na veletrzích, kde bude zboží či služby naší společnosti prezentováno
 • pro zasílání vánočních přání
 • pro možnost informovat Vás o nových produktech

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat déle než je to nutné pro dosažení účelů, pro které byly tyto osobní údaje zpracovány původně. Vaše osobní údaje nebudeme primárně poskytovat třetím osobám, avšak mohou být poskytnuty v nezbytných případech:

 • poskytovatelům služeb – účetní služby, advokátní služby, přepravci zboží
 • orgánům státní správy

V souladu s ustanoveními GDPR a odkazem na tato ustanovení máte následující práva:

 • vyžádat si kopii svých osobních údajů
 • požádat o opravu osobních údajů 
 • požádat o vymazání určitých osobních údajů (není-li k jejich zpracování jiný zákonný důvod) 
 • požádat o omezení účelů zpracování
 • požádat o umožnění přenositelnosti osobních údajů
 • zrušit udělený souhlas
 • obrátit se na níže uvedený email či Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že nejsou Vaše osobní údaje řádně zabezpečeny

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se výše uvedeného, a/nebo zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na fg@fgsro.cz.